Menu Zavřeno

jak v alergenodiagnostice na bleší kousnutí (FAD)?

Laboratorní diagnostika alergie na bleší kousnutí má řadu limitů a nekoreluje vždy se symptomatologií. Intradermální kožní test (bleších slin) má vyšší diagnostickou přesnost než sérologická detekce IgE protilátek. Oba typy testů jsou zatížené vysokým počtem falešně pozitivních výsledků.

Jaké jsou klinické indikace k testování FAD?
 • léze nejčastěji v lumbosakrální oblasti, na bázi ocasu a kaudomediální oblast stehen,
 • léze nejčastěji erytém, papuly, epizody pyotraumatické dermatitidy, sekundární infekce prezentující se jako bakteriální folikulitida nebo mallaseziová infekce,
 • mladé zvíře (obvykle >1 rok),
 • aplikace kortikoidů vede k výrazné avšak dočasné remisi,
 • odlišení od jiných ektoparazitů:
Jaké jsou možné diagnostické vodítka FAD?
 • přímý nález blech nebo blešího trusu,
 • kontrolní program eliminace blech – larvy přežívají až 174 dní, v eliminaci pruritu jsou efektivnější rychle působící adulticidní přípravky v porovnání s preventivními antiparazitiky,
 • intradermální testy,
 • stanovení specifických imunoglobulinů v séru,
 • experimentálně měření senzitizace bazofilů.
Jak provést intradermální test pro FAD?
 • histamin fosfát: 0,1 mg/ml,
 • extrakt z blechy: 1:500 w/v,
 • sliny blech nebo alergen slin blech: 1 µg,
 • šetrné odstranění chlupů (nůžky) cca 2 cm kolem míst aplikace,
 • obvykle aplikace 0,05 – 0,1 ml každého z roztoků i. dermálně,
 • hodnotí se za 15-20 min velikost erytému/boule nebo pozdní reakce za 48 h,
 • pozitivní výsledek je stejný nebo větší než polovina rozdílu mezi pozitivní a negativní kontrolou.
Co může ovlivnit výsledek intradermálního testu?
 • sedace (xylazin, acepromazin, oxymorphon, ketamin)
Jaká je diagnostická výpověď intradermálního testu pro FAD?

Diagnostický výpověď závisí na použitém alergenu/extraktu. Zde uvedeno porovnání jednotlivých metod – nejpřesnější se jevilo použití slin blech (flea saliva). Pro zajímavost, u blech bylo popsáno 15 alergizujících antigenů.

Pozdní reakce na alergeny byla přítomna u méně než 10 % psů. Pokud se porovnává IDT s klinickým pokusem (klinická manifestace po napadení blechou) je senzitivita IDT pouze 0-33 %, specifita 78-100 %. V jiné experimentální skupině nebyla nalezena žádná korelace mezi IDT (sliny/celé blechy) a rozvojem FAD u koťat.

Jaká je diagnostická výpověď sérologie pro FAD?

Pokud se porovnává sérologie s klinickým pokusem (klinická manifestace po napadení blechou) je senzitivita 88 %, specifita 77 %. V jiné experimentální skupině nebyla nalezena žádná korelace mezi IgE a rozvojem FAD u koťat.

Jaké jsou známé příčiny falešně pozitivních reakcí?

U sérologického vyšetření (ELISA) byla zjištěna křížová reaktivita in vitro IgE s antigeny černého mravence, muchniček a švába. Ty mohou být příčinou pozitivních reakcí i u zvířat negativních na nález blech.

Literární zdroje
Hensel et al. BMC Vet Res, 11, 196, 2015; Laffort et al. Vet Derm, 15, 5, 2004; Pucheu et al. AJVR, 57, 7, 1996. Bond et al. Parasitol res, 99, 4, 2006; Kunkle et al. J Feline Med Surg, 5, 2003; Green et al. Parasite Immunol, 15, 2, 1993.